Ernst Brunners Carolus Rex - en granskning

Home
Introduktion
Lilla kungen : 7-55
Den smorde : 56-103
Rustningar : 104-129
Seland : 130-143
Narva : 144-193
Duna : 194-208
Warschau : 209-236
Kliszow : 237-248
Krakow : 249-257
Thorn : 258-287
Volafaltet : 288-305
Lemberg : 306-317
Massakreringar 1704 : 318-325
Ravitz : 326-336
Grodno : 337-349
Massakreringar 1706 : 350-357
Sachsen : 358-372
Kejsaren av Storskandinavien : 373-393
Uppbrottet 1707 : 394-408
Massakreringar_svalt : 409-425
Holowczyn : 426-438
Severien : 439-460
Veprik : 461-484
Massakreringar 1709 : 485-497
Pultava : 498-540
Saracenska heden : 541-564
Bender : 565-599
Prut : 600-617
Kalabaliken : 618-673
Demotika : 674-700
Stralsund : 701-729
Norska falttaget : 730-757
Lund : 758-782
Fredriksten : 783-807
Avslutande betraktelser

 

Kapitel 21 : Holowczyn

 

"- Mitt mål med den här boken är att den blir läst, att den får människor att samlas i Kungsträdgården. Någon lägger ett rep runt halsen på statyn av Karl XII. Folk hjälps åt att dra ner den på backen och ge sig på belätet med hammare och släggor." (Ernst Brunner om den planerade nya boken. Intervju i Norrköpings Tidningar 6/11 2002)

"- Litteraturen kring Karl XII är rik men så förljugen att jag tappade hakan när jag började läsa." (Ernst Brunner i Hufvudstadsbladet 8/2 2003)

"Tänker du låta Karl XII ångra sina gärningar? - Nej. Han levde ju i tron att han var utvald och den nya Kristus." (Ernst Brunner i Hufvudstadsbladet 8/2 2003)

"Ernst Brunner har grävt fram sanningen om hjältekungen. I 300 år har mumien vilat i sarkofagen i Riddarholmskyrkan. Först nu vågar Ernst Brunner skaka liv i vår grymmaste kung.  - Karl XII själv hade älskat min bok, säger han." (Aftonbladet 24/7 2005)

"Frågan är snarare om svenskarna är redo för sanningen om hjältekungen efter 300 år. ­ Vi kräver att andra ska göra upp med sin historia men är inte mogna själva. Kanske vill vi ändå nå en historisk nollpunkt. Många läsare kommer först ruska på huvudet och sedan bli förtvivlade och inse att Brunner inte är ute i ogjort väder. Dessa fakta går inte att motbevisa, säger han." (Aftonbladet 24/7 2005)

"För att hitta den sanna Karl har han grottat ned sig i Riksarkivet, Krigsarkivet och Kungliga biblioteket. Jobbat mer som historiker än författare." (Aftonbladet 24/7 2005)

"Sedan har jag varit ohyggligt noggrann i min forskning – ingen ska kunna slå mig på fingrarna när det gäller fakta om Karl XII." (Ernst Brunner i Populär historia 2005:7)

"I sin bok berättar han äntligen sanningen om Karl XII - en kung med låg empati och opassande sätt, dumdristig och rutinbunden och som
troligen led av Aspergers syndrom. - Nu måste svensk historieskrivning revideras." (Ernst Brunner i Dagens Nyheter 5/9 2005)

"Den senaste boken ”Carolus Rex” är den tjugoandra. Det är en mastig sak på 808 sidor, som tog honom nio månader att skriva. Forskningen som ledde fram till boken tog honom tre år.
– Det finns några hyllmeter om Karl den tolfte om vi säger så. Jag har grävt i Riksarkivet, Krigsarkivet och Kungliga Biblioteket." (Ernst Brunner i Sörmlands nyheter 23/9 2005)

"I boken har Ernst Brunner gått tillbaka till ursprungskällor från människor i Karl den tolftes närhet.
– Det vi ska komma ihåg är att mycket av det som är skrivet om Karl den tolfte bygger på myter, eller har kontrollerats av Karl den tolfte själv. Jag har gått djupare och läst hemliga, personliga skrifter. Mina språkkunskaper har också gjort att jag har kunnat se vad som har skrivits om honom i Ryssland och Polen, vilket har givit mig en kontinental bild av Karl den tolfte." (Ernst Brunner i Sörmlands nyheter 23/9 2005)

"Det är viktigt att påpeka att mina källor är personer i Karl den tolftes samtid. Jag har bara utgått från vad källorna visar. Gillar man inte det ska man vara arg på källorna, inte Ernst Brunner." (Ernst Brunner i Sörmlands nyheter 23/9 2005)

"Det här är ju inga andrahandsuppgifter som jag jobbar med... Det är alltså inte senare forsknings slutsatser." (Ernst Brunner under seminariet Karl XII:s liv & död på Bok & bibliotek 29/9 2005)

"Naturligtvis har jag läst historikerna, men jag valde att också gå till deras källor. Ögonvittnena har varit allra viktigast. Jag skulle klara en doktorsdisputation på mina kunskaper." (Ernst Brunner i Borlänge tidning 1/11 2005)

"Han säger sig 'inte ha väntat sig ett så fånigt' inlägg i efterdebatten som det från historikern Peter Englund. - Han känner det väl som att han numera inte sitter lika säkert på tronen som den i Sverige som vet mest om Karl XII." (Ernst Brunner i Borlänge tidning 1/11 2005)

"Och e' de så att man upprörs över den bild som boken presenterar då skall man inte bli sur på Brunner, för då måste man bli sur på källorna. Jag har varit källorna trogen." (Ernst Brunner i SVT:s Debatt 29/11 2005)

"Man har skrivit tämligen uppdiktade reportage om hur jag skulle ha hotats av högerextrema grupper. Man har velat få det att framstå som att den här boken är så kontroversiell. Men de allra flesta har varit jättelyckliga när de har hört att jag har gjort det här. T. ex. Armémuseum som själva har hyst samma tankar och arrangerat utställningar där Karl XII uppvisats ungefär som i min bok. Jag har också fått positiva samtal och brev från historiker och historiskt intresserade människor." (Ernst Brunner i Månadens boknytt 2005:12)

"Det fanns mycket skrivet om Karl XII, men samtidigt ingenting alls, det skrivna var tillrättalagt. (Ernst Brunner i Hallandsposten 4/2 2006)

"Myter är svårast att ta död på. De som hyllar Karl XII inser nu att bilden av honom kommer att förändras genom min bok. Detta upprör dem, även om de ser att min bok håller för en vetenskaplig prövning. Just nu kan jag mest i landet om Karl XII och det är svårt för somliga att acceptera." (Ernst Brunner i Hallandsposten 4/2 2006).

"- Det finns mängder av dokument som ger en annan bild av Karl XII än den som vi svenskar är vana vid. Man undrar varför andra historiker har utelämnat dem, säger Ernst Brunner." (Gefle Dagblad 12/3 2006).

"Jag har använt samma källor som alla andra forskare men kanske hittat saker som de inte funnit eftersom jag kan läsa medeltidstyska. Även polska och ryska går bra, sa Ernst Brunner över en kopp kaffe." (Bärgslagsbladet 19/6 2006)

 

Värt att lägga märke till

 

I detta avsnitt märks bland sakfelen den högst egendomliga uppgiften på sidan 429 att Lewenhaupts armé marscherade genom Masurien. På sidan 431 har Brunner blandat ihop Holowczyn med övergången av Desna. När det sedan gäller redogörelsen för slaget vid Holowczyn har Brunner rört till saker och ting å det grövsta. Infanteriregementet Livgardet har placerats på hästryggen. På sidan 433 följer Brunner först Frans G. Bengtsson och låter 13 drabanter stupa. Några rader längre fram låter han sedan 32 drabanter begravas. På sidan 434 skriver Adlerfelt (för etthundrafemtioelfte gången?) kanslibulletiner, trots att han inte tjänstgjorde i kansliet.

På sidan 431 finns ett litet, men mycket betecknande exempel på hur Brunner har handskats med källorna då dessa inte innehållet de uppgifter han velat ha fram.

 

Källorna

 

I detta märks några närmast komiska exempel på hur Brunner har kopierat Ernst Carlson, så dennes Sveriges historia under konungarne af pfalziska huset, del VIII (1910) har uppenbart använts flitigt. Också Fryxells närvaro är tydlig.

 

Genomgången

 

Sidan 426: Armén bryter upp, indelad i sex grupper. 

Här har Brunner i förbandsuppräkningen glömt ett par stycken, nämligen Västerbottens och Närke-Värmlands regementen.

Sidan 426: Envoyén Müllern blir kansliråd och överpredikanten Malmberg biskop i Västerås under ett uppehåll i Minsk.

Enligt Svenskt biografiskt lexikon kom Müllerns utnämning den 5 juni och då stod högkvarteret ännu kvar i Radoskovice. När det gäller Malmberg anger Västerås stifts herdaminne endast att utnämningen kom före den 22 september 1708. Uppgiften om att det hela skulle ha skett i Minsk kommer från Hultman. I fallet Müllern gällde utnämningen posten som statssekreterare vid utrikesexpeditionen. 

Sidan 427: Mensjikov har vid Borisov ställt en stark artilleriavdelning under general Goltz. 

Detta ska nog vara kavalleriavdelning, se t.ex. Carlson s. 136.  

Sidan 427: Karl XII rider fram och ställer sig i kulregnet. 

Med tanke på att en av Brunners teser är att Karl XII rörde sig över slagfälten omgiven av en levande skyddsmur är det en smula intressant att han godkänner den här typen av samtida vittnesmål.  

Sidan 428-229: Piper frambär förljugna rapporter från Wien.  

Här har Brunner då lånat formuleringar ur ett av Hermelins brev: 

Brunner (2005), s. 429

Carlson, E., Sveriges historia under konungarne af pfalziska huset VIII, s. 136

Vid frukosten hade han framburit aviser från Wien som skamligt och orimligt ljugit om Hans Maj:t konungen af Sveriges nederlag, då likväl ingen ryss intill den dagen haft hjärta att hålla stånd.

Det är skamligt, att de Wienska avisor så orimligen ljuga och berätta om H. M:ts nederlag, då likväl ingen ryss intill denna dag har haft hjärta att hålla stånd. (Ur brev från Hermelin till Stiernhök av den 21 juni 1708)

 Sidan 429: Livland och Kurland var utsuget och utarmat varför krigsförnödenheterna måst inväntas från svenska moderlandet. Efter svåra våldshandlingar mot befolkningen hade han skaffat ett par tusen transportvagnar, trosskuskar, 16 kanoner och med 11.000 man färdigsatt sina regementen.  

Varifrån detta kommer har jag inte lyckats fastställa. Inte ens Fryxell pratar om "svåra våldshandlingar". Riktigt så illa som det här beskrivs var det heller inte, det som skulle komma från Sverige var en del manskap och utrustning. 

Sidan 429: Lewenhaupt marscherar genom Masurien.   

Detta är verkligen märkligt. Med Masurien brukar man avse södra delen av den gamla preussiska provinsen Ostpreussen eller i ett modernt polskt språkbruk hela nordöstra hörnet av Polen, provinsen Ermland-Masuren. Alltså de delar genom vilka svenska huvudarméns marsch gick i början av 1708. Lewenhaupts marsch utgick från Riga, södra Livland och Kurland, se Hallendorff s. 94 ff.  

Möjligen har Brunner läst Hallendorf och slarvat, för på ett ställe (s. 97) jämför denne Lewenhaupts marschhastighet med huvudarméns och nämner då att Karl XII hade gått genom Masuren.  

Sidan 430: Kungen låter bestycka en kulle med grova kanoner.

Spåren av Fryxell är tydliga också i det lilla:

Brunner (2005), s. 430 Fryxell, Anders, Berättelser ur svenska historien. D. 22. - Stockholm, 1856. - S. 111
"Under de dimhöljda aftontimmarna lät jag sedan under fullkomlig tystnad med grova kanoner bestycka kullen gentemot kärret." "Under de dimhöljda aftontimmarna och nattens mörker lät han nu förskansa och med grofva kanoner bestycka en kulle, belägen på vänstra sidan och gent emot det omtalade moraset."

eller varför inte:

Brunner (2005), s. 430 Fryxell, Anders, Berättelser ur svenska historien. D. 22. - Stockholm, 1856. - S. 111
"Återkommen till högkvarteret inträffade svårt väder med dimma och slagregn." "Men, när den afgörande dagen kom, inträffade ett svårt väder med töcken och slagregn."

Sidan 431: Flodstränderna vid Holowczyn är så branta att soldaterna hissas ned med linor. 

Detta måste vara en förväxling med Desnaövergången den 2 november där ett sådant förfarande ska ha använts om man får tro Poniatowskis berättelse, tryckt i Historisk tidskrift 1890.  

Sidan 431: Gardet, Västmanlänningarna och Dalregementet vadar ut i vattnet.  

Så vitt går att bedöma bestod första anfallsgruppen av Livgardet och en bataljon ur Dalregementet. I en andra grupp följde sedan den andra dalabataljonen, västmanlänningarna, upplänningar och östgötar, se Karl XII på slagfältet III, s. 587 ff.  

Sidan 431: Karl XII lämnar en handhäst till den sårade kaptenen Gyllenstierna.

Ett i sin enkelhet strålande exempel på Brunners handlag med källorna:

Brunner (2005), s. 431 Gyllenstierna, Nils, Öfversten grefve Nils Gyllenstiernas berättelse om de polska och ryska krigen... // Karolinska krigares dagböcker. D. VIII. - Lund, 1913. - S. 53.
"Kapten Gyllenstierna blev skjuten tvärt igenom och i det han sjönk i jordslemmet gav jag honom en handhäst och lät honom lyftas i upp i sadeln, vilket aldrig av någon konung ännu skett." "och wiste hanss Maij:tt som allestedes war främbst wid detta tillfället en stort nådestekn emoth Cap: Güllenstierna af Guardie som war twert igenom skuthen och blef ligandes, i dett han sin egen häst afsteg och gaff honom att salvera sig med, hwilket aldrig af någon konung ännu sket, och finnes få wenner i werden som dett hwarandra giöra skulle."

Först stryks alltså själva slutet, där Nils Gyllenstierna säger att det är få vänner som skulle göra något sådant för varandra. Självfallet skulle dylika lovord inte alls passa in i bokens budskap. Sedan görs originalets "egen häst afsteg" om till "gav jag honom en handhäst" (en handhäst är en häst utan ryttare som förs med för att användas vid behov). Sedan läggs då alltsammans i Karl XII:s egen mun, vilket resulterar i ett betydande mått av självgodhet.

Sidan 431: Gardet skyddar Karl XII genom marsch en carré. 

Gardesöversten Carl Magnus Posse, vars brev Brunner använt, berättar i sin dagbok att Karl XII red främst, före den bataljon som fördes av major Appelgren. Generaladjutanten Kanefehr uppgav i förhör hos ryssarna att han själv red främst, följd av Karl XII till fots mellan Dalregementets överste Siegrooth och livgardeskaptenen Adlerfelt. Olof Hermelin berättar i ett brev till Samuel Barck av den 5 juli 1708 hur "så war allom stor ångest för H:s M:t, som så oförwäget gaf sig i faran, ock alltid stod främst i spitsen." Inte ens Anders Fryxell talar något om "carré", d.v.s en fyrkant. Detta var en formering som användes för att stå emot kavallerianfall, vilket det ju inte handlade om här.  

Sidan 432: Lille Prinsen tumlar om med fienderna.

Brunner (2005), s. 431 Fryxell, Anders, Berättelser ur svenska historien. D. 22. - Stockholm, 1856. - S. 113
"Under denna framryckning sårades Lille Prinsen på nytt, men oaktat blodig arm tumlade han muntert om bland fienderna." "Lilla Prinsen blef i slagets början sårad; men tumlade det oaktadt muntert om bland fienderna."

Sidan 432: Mången käck officer stupar.

Brunner (2005), s. 432 Carlson, Ernst, Sveriges historia under konungarne af det pfalziska huset. D. VIII. - Stockholm, 1910. - S. 143.
"Väl uppe på fast mark ilade de i små troppar fram emot skogsbrynet, högg under stor manspillan med stålet i hela skvadroner. "Häraf läto de anfallande likväl icke hejda sig utan ilade, sedan de väl kommit på fast mark, förbi ändan af förskansningen och fram mot skogsbrynet, med kallt stål tvingande ryssarna att vika och förföljande dem bort igenom skogen. Det sista stycket af vägen, innan man nådde skogen, kostade dock stor manspillan.
Mången gardeskarl kring min höga person och mången käck officer föll här i spetsen för sin trupp." Mången käck officer föll här i spetsen för sin trupp. Öfverste Posse vid gardet och fyrtio af hans officerskår sårades; äfven dalregementet led starkt."

Sidan 432: Livdrabantkåren utmärker sig.

Man ser återigen hur nära Brunner ligger äldre texter:

Brunner (2005), s. 432 Bengtsson, Frans G., Karl XII:s levnad : från Altranstädt till Fredrikshall. - Stockholm, 1936. - S. 72 f.
"Nu satte drabanterna efter och visade stor iver att få hämnas. Det var den stoltaste ryttartrupp som någonsin galopperat över ett slagfält. Vad de angrep blev omkullkastat, vem de såg gick de strax i sporrsträck på huden svängande sig omkring som ett blodsprutande nystan på alla sidor omringade." " 'I synnerhet', skrev Cederhielm hem ett par dagar efter slaget, ' måste man berömma och förundra sig över Drabanternas tapperhet och välförhållande: vad de angrepo blev omkullkastat, och vem de sågo sätta sig, den gingo de strax spårenstreks på huden: svängandes sig omkring, som ett nystan, på alla sidor omringade, liksom om fienden hade med dem lekt att här är kommet ett underligt djur och intet vill hava honom.' "

Brunner har möjligen hämtat inspirationen direkt från Cederhielms brev och inte från Frans G. Bengtsson, men man ser hur olika de båda författarna har behandlat samma källa. Frans G. Bengtsson använder citationstecken och anger källa, Brunner har ingetdera.

Sidan 433: Karl XII befaller sin livvakt att avancera söderut, han vill förfölja fienden som simpel ryttare. Gardeskvadraten öppnar sig och kungen hugger från hästryggen ned i nackar och sticker med ursinne. Kårens kaptenlöjtnant Otto Wrangel stupar.  

Här blir det då återigen kraftigt förvirrat. Livgardet var ett infanteriförband som stred till fots, vilket Brunner synes inse på sidan 432. Men här förefaller det som om livgardet sitter till häst. Än egendomligare blir det förstås att här blanda in Otto Wrangel, Livdrabantkårens chef. Dennes styrka ingick ju i Rehnskölds avdelning som var involverad i strid med ryskt kavalleri på en annan del av slagfältet. Karl XII kom i kavalleristridens slutfas Rehnsköld till hjälp med Smålands och Östgöta kavalleriregementen. Inte mycket går ihop. 

Sidan 433: Det kolnar i varje karolinerhjärta av en sådan syn.

Uttrycket är hämtat från Johan Lamberts självbiografiska anteckningar, i vilka sammanhanget dock är väsentligt annorlunda:

Brunner (2005), s. 433. Schück, Henrik, Ur gamla papper : fjärde serien. - Stockholm, 1899. - S. 95.
"Det kolnade i vart karolinerhjärta av en sådan syn: Här kommer det vidunderliga bibliska djuret Carolus Rex som med rasande uppsyn visar sig varthelst det luktar krut och värjspetsar blänker." "Konungen såg han ofta, men första gången de visade på honom för Lambert, 'kolnade det - skrifver han - i mitt hjärta. Jag såg honom gå långsamt, klädd i blå rock och med mässingsknappar uti och lädergehäng därutanpå, stöflar och sporrar som en annan underofficer, men med en stor förgyld knapp i hatten. Bittida om morgonen red han kring om arméen och lägret och stal sig, som det sades, ibland in på officerarne. Men vore de lustige, for han dem förbi.' "

Till detta kan förstås läggas att jagperspektivet ger uttrycket än helt annan karaktär än det har då det används av en vid sidan stående betraktare.

Sidan 433: Generalmajor Wrangel och 32 drabanter nedrullas i löpgravens högra flygel, officerare för sig och gemena för sig. Ned rullas kvartermästare Wattrang och generaladjutanten Giertta.  

Ibland är det nästan obegripligt hur Brunner behandlar sina uppgifter. När det gäller antalet stupade så finns det en lista hos Pihlström, det finns uppgifter hos Kagg, det finns uppgifter i Karl XII på slagfältet, Frans G. Bengtsson ger en siffra, han har till och med en förteckning över de stupade drabanterna. Och vad gör Brunner då? Jo, han väljer att anföra en siffra uppgiven av Alexander Magnus Dahlberg vars berättelse är nedskriven många, många år senare. Varför? Av allt att döma därför att den är högst. Den officiella berättelsen har 9 döda drabanter, Kagg har 7 och Pihlström 8. Frans G. Bengtsson säger 13 och namnger allesamman. Möjligt är förstås att variationen mellan 7 och 13 helt enkelt beror på hur vederbörande räknat, de som stupade i slaget eller även de som dog kort efter. Ännu märkligare blir siffran 32 i ljuset av att Brunner några rader tidigare talar om 12 stupade drabanter + Wrangel.  

Hur som helst, 32 + Wrangel var det i alla fall inte. För övrigt bör "Giertta" stavas "Hierta", då denne Claes Hierta tillhörde adliga ätten nr 121 och bröderna Giertta en annan släkt, adliga ätten nr 1446, se Riddarhusets stamtavlor på CD-ROM. Frans G. Bengtsson noterar särskilt detta och stavar därför namnen olika.  

Sidan 434: En och annan menar att det rytteriet under Rehnsköld hade utfört hörde till det högsta något kavalleri utfört.

Brunner (2005), s. 434 Carlson, Ernst, Sveriges historia under konungarne af pfalziska huset. D. VIII. - Stockholm, 1910. - S. 146 f.
"En och annan menade nu att vad rytteriet under Rehnskölds ledning utfört hörde till det högsta något kavalleri åstadkommit." "Och hvad svenska rytteriet under Rehnskölds ledning utförde vid Holowczyn hör till det högsta något kavalleri åstadkommit,
  säger en utländsk militärisk skriftställare."

Den utländske skriftställaren, den i Köpenhamn födde C. von Sarauw (1824-1900) gjorde bedömningen i sitt 1881 utgivna verk Die Feldzüge Karl's XII.

Formuleringen var väl antagligen för bra för att inte återanvända...

Sidan 434: Adlerfelt skriver kanslibulletiner.  

Vilket han ju inte gjorde. Sven Olsson behandlar ämnet i sin avhandling om Olof Hermelin och nämner där att Hermelin var den som utarbetade dem, vid förfall avlöstes han av Josias Cederhielm. Se vidare Olsson, S., Olof Hermelin, s. 325 f.  För övrigt berör Villius ämnet i sin avhandling Karl XII:s ryska fälttåg. Han nämner där att det bland Adlerfelts efterlämnade papper finns en slagrelation på franska om Holowczyn. Villius visar att just denna är författad av överste Wangersheim och tillägger: "Ingenting antyder i själva verket, att Adlerfelt överhuvud taget medverkat vid avfattningen av de officiella skrivelser med nyheter från krigsskådeplatsen, som sändes från fältkansliet" (s. 21) Villius noterar också att "Adlerfelts betydelse synes ha väsentligt överskattats" - en observation som verkligen äger sin giltighet när det gäller Carolus Rex och Brunners tal om Adlerfelt som någon slags kunglig propagandaminister.  

Sidan 434: Karl XII konfererar med Hermelin om en medaljs präglande, denna beskrivs.

Detta är Voltaire. En sådan finns verkligen också, men den är präglad av Christian Wermuth (1661-1739), i tjänst hos hertigen av Sachsen-Coburg-Altenburg. Wermuth arbetade tydligen både med beställningsarbeten och med egen produktion. Han har således framställt inte bara hyllningsmedaljer ägnade Karl XII utan också dylika som hyllar motståndarsidan. Sannolikt har alltså Karl XII och hans kansli inte haft något att göra med präglingen av den aktuella medaljen.

När det sedan gäller texten på medaljen har Brunner gjort en miss. Det står inte "puludes" utan "paludes", förmodligen har den som renskrev Brunners manus inte lyckats läsa vad det stod. För medaljen, se Hildebrand, B. E., Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, praktmynt... D. 1. - Stockholm, 1874. - S. 559. Det ska också sägas att Lucanos vers är något annorlunda, den inleds "Victrices aquilas".

Sidan 435: Hären förläggs i vidsträckta kantoneringar på ömse sidor av Dnepr.

Brunner (2005), s. Carlson, Ernst, Sveriges historia under konungarne af pfalziska huset. D. VIII. - Stockholm, 1910. - S. 148.
"Hären förlades i vidsträckta kantoneringar på ömse sidor av Dnepr." "Hären förlades i vidsträckta kantoneringar, både ofvan och nedan om staden..."

Sidan 435: Repnin och flera av hans officerare döms till döden.  

I Karl XII på slagfältet del 3, s. 619 berörs krigsrättsförhandlingarna. Repnin och Chambers degraderades.  

Sidan 435: Donkosackerna gjorde uppror. 

Upproret leddes av Bulavin och tog sin början hösten 1707. Det stod på sin höjdpunkt i månadsskiftet april/maj 1708, men i juli dödades Bulavin och det hela ebbade ut, se Hughes, L., Russia in the age of Peter the Great s. 456 f.  

Sidan 436: Karl XII fortsätter brevspionaget. Studerar den svåre kverulanten Stålhammars brev. Skriver själv till syster Hedvig. Tjuvläser Pipers brev av den 16 juli 1708.  

Stålhammar var vid det här laget nästan 50 gammal och hade varit i tjänst i nästan 35 år. På våren 1708 hade han erbjudits att få överstebeställningen vid ett regemente i hemlandet, Upplands femmänningsregemente till häst vari ingick en smålandskontingent. I ett brev hem bad Stålhammar hustrun om råd, men tycks själv ha varit mest inställd på att stanna vid armén så länge han orkade. Det här anförda brevet skrevs den 1 augusti 1708. 

Brevet till syster Hedvig var i själva verket riktat till den andra systern. Kungen skrev den 4 augusti 1708 ett långt brev från Mohilew till Ulrika Eleonora, se Konung Karl XII:s egenhändiga bref, s. 90 ff. Citatet är dock inte korrekt, det står "blefv han altså helt snart frisker" i originalet.  

Pipers brev ska då vara drygt två veckor äldre, varför man i och för sig kan undra om det avgick samtidigt. Villius, som tittade på detta en smula i sin tidigare nämnda avhandling (s. 74), räknar med en postsändning den 15 juli och en annan några dagar senare. Förmodligen innebär detta att kungens och Stålhammars brev gick med samma post, medan Pipers gick med föregående post. Citatet är hämtat ur Carlson s. 149, men det finns en viktig skillnad. Hos Carlson finns inte "med många döda" utan bara "samt sjukdomar hos manskapet". Nu kan man inte vara helt säker på att Ernst Carlson har citerat korrekt, men med erfarenhet av Brunners citatteknik är jag böjd att sätta en femöring på Carlson.  

Sidan 436-437: Till armén sällar sig alltefter fälttågets gång galna diplomater från hela Europa.  

En i princip helt felaktig uppgift. Siltmann var en slags observatör med vissa diplomatiska uppgifter som kom till armén i mitten av juli 1708. James Jefferyes deltog som volontär och hade inte några diplomatiska uppgifter bortsett från att observera. Dessa båda var de enda neutrala deltagare i fälttåget som hade någon slags diplomatisk ställning.  

Sidan 437: Karl XII har problem med Siltmann som hela tiden återkommer till frågan om den mecklenburgska titeln och vapnet. Karl XII är förmyndare för den unge hertigen av Mecklenburg-Strelitz.

Hertig Adolf Friedrich III av Mecklenburg-Strelitz (1686-1752) måste ha varit myndig långt innan sommaren 1708. Striden om Mecklenburg bilades den 8 mars 1701 genom det s.k. "Hamburger Vergleich", se t.ex. Hartmann, Stefan, Die Beziehungen Preussens zu Dänemark 1688-1789. - Köln, 1983. - S. 13 f.

Uppgifterna om Siltmanns uppdrag kommer från en not hos Ernst Carlson, nr 355. Där anges vapnet och titeln som punkt ett, Elbings överlämnade till Preussen som nr 2 och frågan om Kurlands ställning som nr 3. Sedan är det givetvis så att Siltmann förde ev. diskussioner med medlemmar av kungens kansli och inte med Karl XII personligen.

Sidan 437: Lewenhaupt bör vara framme vid Mohiljev inom två veckor med en genomsnittlig marschhastighet om en mil per dygn.

Om vi då analyserar detta, utifrån vad Brunner har att säga:

A. Vägen från Mitau var 68 mil.

B. Marschhastighet 1 mil/dygn

C. Mohilev inom två veckor

D. Kungens funderingar tycks vara från månadsskiftet juli/augusti.

Vad man då kan slå fast är att de olika förbanden i Lewenhaupts armé bröt upp i slutet av juni (artilleriet den 27 juni, övriga delar vid samma tid, se Hallendorff, C., Karl XII och Lewenhaupt år 1708. - Upsala, 1902. - S. 94. ).

Vid tiden för Karl XII:s förmenta funderingar hade alltså Lewenhaupts armé varit på väg nästan exakt en månad eller 30 dagar. Efter ytterligare två veckor skulle de ha varit på väg i 44 dagar. En marschhastighet på 1 mil om dagen skulle alltså fordra ytterligare dryga tre veckor.

Sidan 438: Nordberg berättar sin dröm för bl.a. Pfeiff.  

Detta ska förstås vara Casten Feif, inget annat. Pfeiff var en helt annan släkt, se Riddarhusets stamtavlor på CD-ROM.  

Sidan 438: Tsaren står vid Horki, men Karl XII som för krig efter Nordbergs dröm går mot Malatitze. 

Ett sätt att föra krig är förstås att uppsöka fienden i dennes befästa ställning och anfalla honom där, trots att han är förberedd på detta. Ett annat sätt är att försöka kringgå en sådan ställning för att tvinga honom att lämna den. I den typ av läge som rådde, där tsaren högst ogärna ville ta en batalj med svenskarna i öppna fältet, hade Karl XII som den angripande parten ett initiativ. Det var hans marschriktning som tvingade tsaren att vidta åtgärder, gick svenskarna mot öster skulle ryssarna helst stå där. Vek Karl XII, som här, av åt söderut gällde det för ryssarna att stå ivägen där. Stilles tolkning var att Karl XII:s avsikt var att invänta Lewenhaupts kår och se till att den kunde komma fram utan att oroas av tsarens huvudarmé.

När det sedan gäller Brunners påstående att Karl XII den 5 augusti gick rakt österut mot Lesna och Malatitze så var det i själva verket så att marschen ställdes i sydostlig riktning - något som f.ö. i viss mån framgår av den karta som finns på pärmens insida.

Drömmen återges av Nordberg själv och (föga förvånande) på ett ganska annorlunda sätt. Enligt N. fick kungen höra talas om drömmen först efter striden vid Malatitze. Dessutom hade Nordberg (givetvis) inte något ortsnamn i sin dröm, bara ett datum. För detta, se t.ex. Hallendorff, Carl, Bidrag till frågan om publicerandet af Nordbergs Konung Carl XII:s historia. - Uppsala, 1899. - S. 49 f.

 

 

(Under arbete)

© Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: 2006-09-10